എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
യുപിഎസ്

എയർ എക്സ്പ്രസ്

യുപിഎസ്
മാറ്റിക് എക്സ്പ്രസ് ചൈനയിൽ നിന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കുള്ള എയർ ചരക്കുകളും UPS/FEDEX ഡെലിവറി ലൈനും നൽകുന്നു, കൂടാതെ ഹോങ്കോംഗ് എക്സ്പ്രസ് ലൈൻ, മെയിൻലാൻഡ് എയർലൈൻ ഇക്കണോമിക് ലൈൻ എന്നിവയുടെ ടു-വേ സെലക്ഷൻ നൽകുന്നു, കൂടാതെ UPS/FEDEX ഡെലിവറി സേവനം പിന്നീടുള്ള ഭാഗത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു