എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
CAN

ഫ്ബ

CAN
Matic Express 15 വർഷത്തിലേറെയായി DDP/DDU ഷിപ്പിംഗിൽ ഷിപ്പിംഗ് സേവനം ഉണ്ടാക്കി, സാധനങ്ങൾ പിക്കപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ്, ടാക്സ് മുതൽ ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറി വരെയുള്ള വൺ-സ്റ്റോപ്പ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവനം. Amazon FBA & 3PL വെയർഹൗസും സ്വകാര്യ വിലാസവും എല്ലാം കാനഡയിൽ ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു